Movies ...

SwarGandharva Sudhir Phadke


“स्वये श्रीराम प्रभू ऐकती..”

६९ वर्षांपूर्वी स्वरगंधर्व सुधीर फडके यांच्या मंत्रमुग्ध आवाजात जन्मले गीतरामायण..
या अजरामर कलाकृतीच्या इतिहासाचा सुवर्णक्षण ..!

स्वरगंधर्व सुधीर फडके

१ मे २०२४ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहात!


Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by filmibee.
Publisher: Source link
You may also like